Baki:Hanma Baki, Vol.19, Chapter 157 : Rather Than To Eat…